Grey_logo_Lifeblossom_webb


Generell säkerhetsinformation

 • Eteriska oljor kan orsaka irritation om de appliceras outspädda på huden.
 • Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Tänk även på att inte klia dig i ögonen när du handskas med oljorna.
 • Varje flaska ska ha en droppinsats för säker dosering. Var noga med att följa doseringsanvisning, några droppar räcker långt!
 • Överkänslighet mot växtämnen förekommer, är du osäker gör alltid ett patchtest.
 • Det är viktigt att sätta sig in i de eteriska oljornas effekt särskilt vid: sjukdom, graviditet och amning.
 • Barn ska generellt undvika eteriska oljor då de kan reagera med kraftig allergi och irritation i andningsvägarna. Lavendel, mandarin och romersk kamomill tillhör de få oljor som anses säkra till äldre barn dock i mycket låg koncentration.
 • Eteriska oljor ska aldrig förtäras i ren form vilket kan vara livshotande. Vid förtäring framkalla ej kräkning, ge lite dryck och kontakta omedelbart sjukvård.
 • Eteriska oljor som innehar GRAS-status går bra att använda till matlagning dock i mycket små mängder.
 • Vid hudkontakt: Tvätta rikligt med tvål och vatten samt smörj in huden med vegetabilisk olja.
 • Kontakt med ögon: Försök ta ut kontaktlinser och skölj ögonen rikligt med vatten samt kontakta sjukvård.
 • Eteriska oljor är kraftfulla koncentrat och det krävs enbart små mängder för att uppnå positiv effekt. Vid överdosering uppstår motsatsen och oljorna kan orsaka hudreaktion och via inandning huvudvärk, illamående, hosta samt i särskilda fall även andningsbesvär och medvetandepåverkan. Förekommer andningsnedsättning bör du vara extra försiktig.
 • Förvara eteriska oljor mörkt, svalt och lufttätt samt utom syn- och räckhåll för barn.